Sluta röka med hjälp av ett ecigg startkit

Tanken att sluta röka kan kännas oöverstiglig men med e-cigaretten blir det enklare. Vanan att ta ett bloss efter maten och fikat kan behållas. Det enklaste är då att köpa ett komplett ecigg startkit där en manual medföljer. Det kan kännas lite skrämmande med ny teknologi men det är inte svårt. I ett ecigg startkit finns batteri, tank och förångare. Följ manualen och e-cigarretten är snabbt färdig för användning.

Till detta väljer man en ejuice med den smak och styrka man önskar, den köps alltid separat. Det finns flera märken av ecigg startkit, så läs och jämför innan beslutet tas och köpet görs. En god idé är att köpa ett dubbelpack, där det medföljer två batterier och minst två förångare/tank. Fördelen är att man aldrig står med ett urladdat batteri när man vill ha ett bloss. Förångaren behöver också en vilodag emellanåt för att hålla längre. En annan fördelen med mer än en tank är att man kan byta smak när man vill.

Starta ett ecigg startkit.

När startkitet kommer hem börjar man med att ladda batteriet. Se till att det blir helt fulladdat första gången. När det första batteriet är laddat, ladda även det andra batteriet. Efter första laddningen räcker det ofta att ladda batteriet i 3 – 4 timmar. Tänk på att ladda batterierna på en brandsäker yta och inte obevakat under en längre tid. Vid påfyllning av tanken ska man inte fylla för fullt så det rinner över. Fukten tränger då in i batteriet.
Montera ihop batteri, tank och förångare. Låt sedan e-cigarretten ligga och vila i 20 minuter. Detta för att förångaren ska hinna bli lite fuktig innan cigarretten används. Nu är allt klart! Det är bara att njuta av e-cigaretten. Men för att den ska hålla länge krävs lite underhåll. Var eller varannan dag görs e-cigarretten ren, plocka isär delarna och torka rent.

Följer man bara anvisningarna är det lätt att komma i gång med ett ecigg startkit.

Posted in E cigg Paket & Startkit | Comments Off on Sluta röka med hjälp av ett ecigg startkit