En bils värdeminskning över tid

Undrar du över din bil och dess värdeminskning så läs mer om värdeminskning här och räkna ut hur mycket just din bil minskar i värde över tid. Hur mycket bilen slits beror bland annat på hur ofta du kör bilen och om det är korta eller långa sträckor. Det beror också på din körstil och om bilen har någon skada. Förutom drivmedel är värdeminskningen den största kostnaden för dig som bilägare. Det finns flera webbsidor där man kan räkna ut bilens värdeminskning. Du fyller i marknadsvärde, hur länge du haft bilen och uppskattar om slitaget är lågt, högt eller mittemellan.

Halverat värde på tre år.

Generellt brukar bilens värde minska med ungefär 20 % per år. Detta innebär att du kan ha förlorat halva marknadsvärdet på tre år. För varje år som går räknas 20 % av värdet bort. Detta kan vara bra att ha i åtanke och tänka på både som privatperson och företagare. En företagare får göra årliga avskrivningar, med bilens anskaffningsvärde som bas.

Kostnader för värdeminskningen på bilen.

En tumregel för en bil som slits normalt är att värdeminskningen utgör en femtedel per år. Således blir värdeminskningen för en ny och dyr bil större i kronor räknat än för en billigare variant. Mest relevant torde dock vara att jämföra värdeminskningen på bilar i samma prisklass och som är utrustade på ett liknande sätt, med samma komfort, med mera. Om den procentuella värdeminskningen skiljer sig år för två likvärdiga bilar kan det ge en bra fingervisning om vilken bil som är mest prisvärd och således något att införskaffa eller fortsätta köra.

Normal värdeminskning för en bil.

Även om 20 % värdeminskning per år kan sägas vara normalt så finns det såklart bilar som både klarar sig bättre och sämre. Det är många faktorer som spelar in, men det lönar sig alltid att försöka ta reda på bilens värdeminskning över tid så att inte kostnaderna skjuter i höjden alldeles för mycket.

Posted in Ekonomi & Försäkringar | Comments Off on En bils värdeminskning över tid